Огляд візуальної бібліотеки Corinth

Corinth пропонує інтерактивний тривимірний контент, який посилює участь учнів у навчанні та робить навчання більш ефективним.

Corinth пропонує інтерактивний тривимірний контент.

Дізнайтесь про особливості організму людини

Міждисциплінарна галузь досліджень, яка вивчає людину за допомогою впливу та взаємодії багатьох різноманітних наукових областей.
Corinth пропонує інтерактивний тривимірний контент.

Пориньте у дивовижний світ тварин

Тварини — традиційно відокремлена категорія організмів, в даний час розглядається в якості біологічного царства.
Corinth пропонує інтерактивний тривимірний контент.

Пориньте у царство рослин

Рослини є першою ланкою всіх харчових ланцюжків, так що від них залежить життя тварин. Вони є джерелом більш як десяти тисяч біологічно активних речовин.
Corinth пропонує інтерактивний тривимірний контент.

Станьте дослідником старовинного світу

Наука, яка вивчає вимерлі організми та їхні окам'янілі сліди, а також намагається реконструювати за знайденими останками їхній зовнішній вигляд і біологічні особливості.
Corinth пропонує інтерактивний тривимірний контент.

Скористайтесь інтерактивною лабораторією

Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їхнього складу й будови.
Corinth пропонує інтерактивний тривимірний контент.

Вивчайте закони які керують явищами природи

Природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами.
Corinth пропонує інтерактивний тривимірний контент.

Спробуйте себе у ролі геолога

Наука, яка вивчає походження Землі, її будову, структуру, історію (включаючи розвиток життя), а також природу процесів, які вплинули на формування нашої планети.
Corinth пропонує інтерактивний тривимірний контент.

Відчуйте невагомість у глибокому космосі

Наука, яка займається вивченням будови Всесвіту. Вона вивчає розташування, рух, фізичну природу, походження і еволюцію небесних тіл та систем.
Corinth пропонує інтерактивний тривимірний контент.

Вивчайте побудови на площині та просторі

Одна з найдавніших наук, з'явилася як систематична наука в Стародавній Греції, її аксіоматичні побудови описані в «Засадах» Евкліда.
Corinth пропонує інтерактивний тривимірний контент.

Досліджуйте досягнення людства та їх влив

Все те, що створюється людиною і при цьому саме створює людину, створює сам феномен людяності. Література, мистецтво, філософія є в цьому сенсі найбільш безперечні компоненти культури.